fbpx
Stormwater

Die bestuur van stormwaterafloop wat landskappe betref

Stormwater kan beskryf word as die opgaar van enige water van natuurlike neerslag, waaronder grond- en bronwater wat deur ʼn kunsmatige stormwaterstelsel vervoer word, hoewel dit drinkbare- of afvalwaternetwerkstelsels uitsluit. Stormwater kan die vervoermiddel vir verskeie besoedelstowwe wees wat opvangwaterliggame kan beskadig.

Stormwaterbestuur is die toepassing van beheermaatreëls om punt- en niepuntbesoedelstowwe in afloop te verlaag om waterlope te beskerm. Verstedeliking beïnvloed stormwatergehalte en -hoeveelheid vanweë verhoogde ondeurlatende oppervlakke wat oorstroming en besoedelstofaflope binne die stedelike omgewing kan veroorsaak.

Om stormwaterbestuur effektief te maak en die invloed van klimaatsverandering te versag, is volhoubare stedelike dreineerstelsels (SuDs) ingestel. Hierdie konsep is daarop gerig om die volhoubare bestuur van stormwaterafloop te verseker en afloophoeveelheid, -gehalte, aantreklikheid en biodiversiteit in ag te neem. Een van die praktyke wat gebruik word, is om afloopvolume en -besoedeling in dreineerstelsels te beheer om die moontlikheid van vloede (ʼn 50%-afname) en besoedeling (ʼn afname van tot 90%) te verminder.

Dit kan ook ingestel word in residensiële of kommersiële ruimtes waar stormwater vergaar en tydelik opgegaar kan word met die doel om die gebruik van drinkbare water te verminder. Navorsing toon dat die oes van stormwater vir besproeiing en toiletspoeldoeleindes moontlik die verbruik van drinkbare water met minstens 20% kan verminder.

Die gebruik van geoeste stormwater as alternatief vir die verbruik van drinkbare water vir besproeiing is ʼn waterbewaringspraktyk. Een eenvoudige stormwateroesmetode is die aanbring van geute en die bou van redelike groot waterweë om afloopwater vir opgaar na ʼn retensiedammetjie of opgaartenk te vervoer. Stormwater kan gebruik word om landskappe en tuine te besproei mits daar ʼn effektiewe onderhoudsplan vir die opgegaarde afloop in ʼn retensiedammetjie of opgaartenks is. Dis om die ontwikkeling van eutrofikasie en die gevolglike effek daarvan op landskappe te voorkom.

Afgesien van omgewings-, menslike en waterbesparingsvoordele, is internasionaal aangetoon dat die resultaat van ʼn goed ontwerpte en bestuurde SuDs-stelsel in en om behuisingsontwikkelings kapitaalkoste van ongeveer 11% laer is as dit met tradisionele dreineerstelsels vergelyk word. Ook kan ʼn toename van 10% in eiendoms- en grondwaarde bereik word, terwyl onderhoudskoste ongeveer 20% laer is as dié van tradisionele dreineerstelsels. Nog waterbesparingspraktyke in landskappe en tuine is op die Water Wise-webwerf te kry.

Randwater
Advertisements
The Gardener